Καταχωρήθηκε στις: 19/09/2019 @ 19:30

Ο φετεινός διαγωνισμός θα τρέξει σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Έχουν αναπτυχθεί δύο δοκιμαστικοί διαγωνισμοί τους οποίους μπορείτε να τρέξετε ώστε να γνωρίσετε το περιβάλλον του διαγωνισμού και τους τύπους των ερωτήσεων.

Η νέα πλατφόρμα δίνει την ευχέρεια για εκτέλεση του διαγωνισμού είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα (αλλά δεν επιτρέπει εναλλαγή μεταξύ των δύο γλωσσών).

Δοκιμαστικός Διαγωνισμός 1

Δοκιμαστικός Διαγωνισμός 2 

Ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορείτε να δείτε επίσης σχετικές ερωτήσεις από την ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού Bebras (www.bebras.org) καθ συγκεκριμένα εδώ παραδείγματα ερωτήσεων (κατηγορίες  Benjamins, Cadets, Junior). 

Δείτε επίσης την επιλογή Εξάσκηση  για περισσότερες πληροφορίες.