Τι είναι ο Διαγωνισμός Bebras;

Ο Bebras είναι ένας διεθνής διαγωνισμός για μαθητές για την Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking), στην Κύπρο διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Ο στόχος είναι η προώθηση της Υπολογιατικής Σκέψης ανάμεσα στους μαθητές με τρόπο που επαυξάνει τις ικανότητες των μαθητών πέραν των επιστημών και των μαθηματικών και αναβαθμίζει τις αναλυτικές και αλγοριθμικές τους για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.    

Προκήρυξη Διοργάνωσης Σχολικού Έτους 2019-2020

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει προκηρύξει το διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2019-2020, δείτε εδώ την προκήρυξη. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όλα τα γυμνάσια.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί κατά την περίοδο 13-21 Δεκεμβρίου 2019, ο χρόνος διεξαγωγής του δεύτερου γύρου έχει οριστεί καταρχήν για το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.   

Ο Διαγωνισμός

 • Το 2019 διοργανώνεται μόνο για μαθητές γυμνασίου. Από το 2020 και για μαθητές δημοτικού.  

 • Προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

 • Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές των  δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

 • Αποτελείται από 20 ερωτήσεις διαφόρων επιπέδων δυσκολίας 

 • Διεξάγεται σε δύο γύρους

  • Ο πρώτος γύρος είναι ανοικτός για μιά ολόκληρη εβδομάδα και οι μαθητές μπορούν να  τον εκτελέσουν είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι τους χωρίς επίβλεψη  

  • Ο δεύτερος γύρος οργανώνεται σε σχολεία υπό επίβλεψη

 • Οι μαθητές μπορούν να μπουν στο σύστημα του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του, να δουν τα αποτελέσματα τους και να ανασκοπήσουν τις ερωτήσεις.    

 • Οι καθηγητές ή και οι γονείς τους μπορούν να εγγράψουν τους μαθητές/παιδιά τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό  

 • Δίνονται πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλους τους μαθητές  

 • Διοργανώνεται τελετή βράβευσης για τους νικητές  

Δεδομένου ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  καθίστανται χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση, αυτός ο "παιγνιδιάρικος" διαγωνισμός προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε αγόρια και κορίτσια να ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους και ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στις μελλοντικές τους σπουδές και στη ζωή τους γενικότερα.  

Ιστορικό του BEBRAS

Ο διεθνής διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras® (Bebras International Challenge on Informatics and Computational Thinking)  διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2004. Ο διαγωνισμός, στον οποίο θα αναφερόμαστε σε συντομία ως Bebras®, ή «Κάστορας», ξεκίνησε ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene, του University of Vilnius της Λιθουανίας, με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής παιδείας (Dagienė, 2010; Haberman, Cohen & Dagienė, 2011).

Η λέξη Bebras προφέρεται «Μπέμπρας» και σημαίνει «Κάστορας» στα Λιθουανικά

Ο διαγωνισμός Bebras αποτελεί, σήμερα, μια διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης κοινότητας (The Bebras Community, 2017), με σκοπό την ανάπτυξη της Πληροφορικής και κυρίως της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking), μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών. Ο διαγωνισμός σε αρκετές χώρες είναι ανοικτός σε μαθήτριες και μαθητές όλων των βαθμίδων, από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο. Στην Κύπρο εφαρμόστηκε για  πρώτη φορά το 2012 για μαθητές γυμνασίου.

Όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως διοργανώνουν τον διαγωνισμό Bebras®, ο οποίος αποτελεί την εξωσχολική δραστηριότητα Πληροφορικής με το πολυπληθέστερο κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2017 πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνολικά έλαβαν μέρος σε αυτόν περίπου δύο εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες (Bellettini et al., 2018).

Η Κύπρος διοργάνωσε το 2017 το Bebras International Tasks Workshop, την ετήσια διοργάνωση της κοινότητας του Bebras όπου οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών συγκεντρώνονται για μία εβδομάδα για την ετοιμασία των θεμάτων/προβλημάτων που θα τεθούν στις εθνικές διοργανώσεις.

Αναφορές: 

Haberman, B., Cohen, A., & Dagienė, V. (2011). The beaver contest: Attracting youngsters to study computing. In Proceedings of ITiCSE 2011, pages 378–378, Darmstadt, Germany. ACM.

Bellettini, C., Carimati, F., Lonati, V., Macoratti, R., Malchiodi, D., Monga, M., & Morpurgo, A. (2018). A Platform for the Italian Bebras. In CSEDU (1) (pp. 350-357).

The Bebras Community (2017). The Bebras international challenge on informatics and computational thinking. https://bebras.org. Last accessed on December 2018.


Οργανωτές


Approved By


Στρατηγικός Συνεργάτης


Χορηγοί